اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه

اعطای نمایندگی اتصالات گالوانیزه,پخش کننده اتصالات گالوانیزه,تولید اتصالات گالوانیزه,تولید کننده اتصالات گالوانیزه,خرید اتصالات گالوانیزه,  اتصالات گالوانیزه چیست,اتصالات گالوانیزه شکیل,شرکت اتصالات گالوانیزه ,شکیل ترین اتصالات گالوانیزه,فروش اتصالات گالوانیزه,فروش اتصالات گالوانیزه در تهران,فروش اتصالات گالوانیزه در شمال,فروش اتصالات گالوانیزه در ایران,فروشگاه اتصالات گالوانیزه ,فیلم اتصالات گالوانیزه,قیمت اتصالات گالوانیزه,کارخانه اتصالات گالوانیزه,گروه صنعتی اتصالات گالوانیزه,نمایندگی اتصالات گالوانیزه,وارد کننده اتصالات گالوانیزه,خرید اتصالات گالوانیزه, لیستقیمت, لیست قیمت اتصالات گالوانیزه, فروش اتصالات گالوانیزه در اصفهان,

اتصالات گالوانیزه,نماینده اتصالات گالوانیزه ,55589626-021,نمایندگی اتصالات گالوانیزه,پخش کننده اتصالات گالوانیزه,تولید اتصالات گالوانیزه,تولید کننده

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 19,620
2 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 29,430
3 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 43,600
4 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4(4) عدد 56,680
5 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2(5) عدد 81,750
6 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “2(6) عدد 196,200
7 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2(7) عدد 283,400
8 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “3(8) عدد 305,200
9 زانو گالوانیزه TUPY برزیل “4(10) عدد 501,400
10 زانو 45 درجه گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 19,620
11 زانو 45 درجه گالوانیزه TUPY برزیل “2(6) عدد 185,300
12 زانو 45 درجه گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2(7) عدد 207,100
13 زانو 45 درجه گالوانیزه TUPY برزیل “3(8) عدد 305,200
14 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 20,710
15 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 30,520
16 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 45,780
17 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4(4) عدد 65,400
18 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2(5) عدد 87,200
19 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “2(6) عدد 207,100
20 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2(7) عدد 294,300
21 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “3(8) عدد 348,800
22 سه راه گالوانیزه TUPY برزیل “4(10) عدد 545,000
23 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”3/4(2*2.5) عدد 34,880
24 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”1(2*3) عدد 51,230
25 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”1(2.5*3) عدد 51,230
26 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”1.1/4(2*4) عدد 76,300
27 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”1.1/4(2.5*4) عدد 76,300
28 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”1.1/4(3*4) عدد 76,300
29 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”1.1/2(2*5) عدد 92,650
30 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”1.1/2(2.5*5) عدد 92,650
31 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”1.1/2(3*5) عدد 92,650
32 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”1.1/2(4*5) عدد 92,650
33 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”2(2*6) عدد 207,100
34 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”2(2.5*6) عدد 207,100
35 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”2(3*6) عدد 207,100
36 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”2(4*6) عدد 207,100
37 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”2(5*6) عدد 207,100
38 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”2.1/2(2*7) عدد 327,000
39 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”2.1/2(2.5*7) عدد 327,000
40 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”2.1/2(3*7) عدد 327,000
41 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”2.1/2(4*7) عدد 327,000
42 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”2.1/2(5*7) عدد 327,000
43 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2*”2.1/2(6*7) عدد 327,000
44 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”3(2*8) عدد 403,300
45 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”3(2.5*8) عدد 403,300
46 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”3(3*8) عدد 403,300
47 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”3(4*8) عدد 403,300
48 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”3(5*8) عدد 403,300
49 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2*”3(6*8) عدد 403,300
50 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2*”3(7*8) عدد 403,300
51 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”4(2*10) عدد 599,500
52 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”4(2.5*10) عدد 599,500
53 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”4(3*10) عدد 599,500
54 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”4(4*10) عدد 599,500
55 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”4(5*10) عدد 599,500
56 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2*”4(6*10) عدد 599,500
57 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2*”4(7*10) عدد 599,500
58 سه راه تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3*”4(8*10) عدد 599,500
59 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 20,710
60 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 29,430
61 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 43,600
62 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4(4) عدد 63,220
63 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2(5) عدد 81,750
64 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “2(6) عدد 207,100
65 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2(7) عدد 283,400
66 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “3(8) عدد 348,800
67 چپقی گالوانیزه TUPY برزیل “4(10) عدد 501,400
68 چپقی 45 درجه گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 20,710
69 چپقی 45 درجه گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 29,430
70 چپقی 45 درجه گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 43,600
71 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 19,620
72 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 25,070
73 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 32,700
74 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4(4) عدد 43,600
75 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2(5) عدد 54,500
76 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “2(6) عدد 98,100
77 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2(7) عدد 185,300
78 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “3(8) عدد 239,800
79 بوشن گالوانیزه TUPY برزیل “4(10) عدد 305,200
80 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 14,170
81 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 25,070
82 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 32,700
83 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4(4) عدد 49,050
84 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2(5) عدد 56,680
85 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “2(6) عدد 119,900
86 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2(7) عدد 185,300
87 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “3(8) عدد 239,800
88 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “4(10) عدد 305,200
89 مغزی گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”3/4(2*2.5) عدد 24,500
90 روپیچ گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 22,890
91 روپیچ گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 27,250
92 روپیچ گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 43,600
93 روپیچ گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4(4) عدد 54,500
94 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”3/4(2*2.5) عدد 15,260
95 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”1(2*3) عدد 27,250
96 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”1(2.5*3) عدد 27,250
97 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”1.1/4(2*4) عدد 38,150
98 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”1.1/4(2.5*4) عدد 38,150
99 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”1.1/4(3*4) عدد 38,150
100 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”1.1/2(2*5) عدد 43,600
101 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”1.1/2(2.5*5) عدد 43,600
102 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”1.1/2(3*5) عدد 43,600
103 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”1.1/2(4*5) عدد 43,600
104 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”2(2*6) عدد 59,950
105 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”2(2.5*6) عدد 59,950
106 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”2(3*6) عدد 59,950
107 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”2(4*6) عدد 59,950
108 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”2(5*6) عدد 59,950
109 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”2.1/2(2*7) عدد 103,550
110 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”2.1/2(2.5*7) عدد 103,550
111 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”2.1/2(3*7) عدد 103,550
112 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”2.1/2(4*7) عدد 103,550
113 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”2.1/2(5*7) عدد 103,550
114 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2*”2.1/2(6*7) عدد 103,550
115 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”3(2*8) عدد 158,050
116 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”3(2.5*8) عدد 158,050
117 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”3(3*8) عدد 158,050
118 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”3(4*8) عدد 158,050
119 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”3(5*8) عدد 158,050
120 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2*”3(6*8) عدد 158,050
121 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2*”3(7*8) عدد 158,050
122 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”4(2*10) عدد 245,250
123 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”4(2.5*10) عدد 245,250
124 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”4(3*10) عدد 245,250
125 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”4(4*10) عدد 245,250
126 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”4(5*10) عدد 245,250
127 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2*”4(6*10) عدد 245,250
128 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2*”4(7*10) عدد 245,250
129 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3*”4(8*10) عدد 245,250
130 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”5(2*12) عدد 283,400
131 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”5(2.5*12) عدد 283,400
132 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”5(3*12) عدد 283,400
133 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”5(4*12) عدد 283,400
134 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”5(5*12) عدد 283,400
135 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2*”5(6*12) عدد 283,400
136 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2*”5(7*12) عدد 283,400
137 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3*”5(8*12) عدد 283,400
138 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “4*”5(10*12) عدد 283,400
139 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1/2*”6(2*15) عدد 305,200
140 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3/4*”6(2.5*15) عدد 305,200
141 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1*”6(3*15) عدد 305,200
142 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4*”6(4*15) عدد 305,200
143 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2*”6(5*15) عدد 305,200
144 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2*”6(6*15) عدد 305,200
145 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2*”6(7*15) عدد 305,200
146 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “3*”6(8*15) عدد 305,200
147 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “4*”6(10*15) عدد 305,200
148 تبدیل گالوانیزه TUPY برزیل “5*”6(12*15) عدد 305,200
149 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 54,500
150 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 87,200
151 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 109,000
152 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4(4) عدد 185,300
153 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2(5) عدد 218,000
154 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “2(6) عدد 414,200
155 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “2.1/2(7) عدد 708,500
156 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “3(8) عدد 817,500
157 مهره ماسوره گالوانیزه TUPY برزیل “4(10) عدد 981,000
158 درپوش گالوانیزه TUPY برزیل “1/2(2) عدد 8,175
159 درپوش گالوانیزه TUPY برزیل “3/4(2.5) عدد 10,335
160 درپوش گالوانیزه TUPY برزیل “1(3) عدد 15,260
161 درپوش گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/4(4) عدد 38,500
162 درپوش گالوانیزه TUPY برزیل “1.1/2(5) عدد 40,330
163 درپوش گالوانیزه TUPY برزیل “2(6) عدد 49,050

 

 

 

 

 

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 8,715
2 زانو گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 14,070
3 زانو گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 18,386
4 زانو گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 30,293
5 زانو گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 38,388
6 زانو گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 73,500
7 زانو گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2(7) عدد 136,500
8 زانو گالوانیزه مک MECH چین “3(8) عدد 163,800
9 زانو گالوانیزه مک MECH چین “4(10) عدد 286,650
10 زانو45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 32,445
11 زانو45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 44,415
12 زانو45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 73,500
13 زانو45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “3(8) عدد 162,225
14 زانو45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “4(10) عدد 292,005
15 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 10,269
16 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 18,900
17 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 23,310
18 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 43,050
19 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 50,295
20 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 82,215
21 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2(7) عدد 118,965
22 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “3(8) عدد 173,040
23 سه راه گالوانیزه مک MECH چین “4(10) عدد 378,525
24 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 5,408
25 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 9,765
26 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 15,141
27 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 23,783
28 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 32,445
29 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 53,550
30 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2(7) عدد 136,500
31 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “3(8) عدد 140,595
32 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “4(10) عدد 151,410
33 مغزی گالوانیزه مک MECH چین “5(12) عدد 300,000
34 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 8,117
35 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 10,269
36 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 16,223
37 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 22,712
38 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 27,615
39 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 50,400
40 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2(7) عدد 86,520
41 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “3(8) عدد 113,610
42 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “4(10) عدد 178,500
43 بوشن گالوانیزه مک MECH چین “5(12) عدد 300,000
44 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 7,571
45 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 14,280
46 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 18,386
47 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 29,201
48 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 37,307
49 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 71,400
50 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2(7) عدد 151,725
51 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “3(8) عدد 162,225
52 چپقی گالوانیزه مک MECH چین “4(10) عدد 281,190
53 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 14,595
54 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 21,630
55 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 22,712
56 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 32,445
57 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 44,415
58 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 78,120
59 روپیچ گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 6,269
60 روپیچ کوتاه گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 6,269
61 روپیچ گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 10,269
62 روپیچ گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 14,595
63 روپیچ گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 33,527
64 روپیچ گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 35,690
65 روپیچ گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 78,960
66 روپیچ گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2(7) عدد 97,335
67 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 24,360
68 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 32,445
69 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 43,260
70 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 80,850
71 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 97,335
72 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 136,269
73 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2(7) عدد 292,005
74 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “3(8) عدد 319,200
75 مهره ماسوره گالوانیزه مک MECH چین “4 عدد 462,000
76 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”3/4(2*2.5) عدد 17,745
77 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”1(2*3) عدد 24,875
78 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”1(2.5*3) عدد 24,875
79 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”1.1/4(2*4) عدد 44,100
80 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”1.1/4(2.5*4) عدد 44,100
81 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”1.1/4(3*4) عدد 44,100
82 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”1.1/2(2*5) عدد 54,075
83 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”1.1/2(2.5*5) عدد 54,075
84 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”1.1/2(3*5) عدد 54,075
85 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”1.1/2(4*5) عدد 54,075
86 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”2(2*6) عدد 97,335
87 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”2(2.5*6) عدد 97,335
88 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”2(3*6) عدد 97,335
89 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”2(4*6) عدد 97,335
90 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2*”2(5*6) عدد 97,335
91 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”2.1/2(2*7) عدد 162,225
92 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”2.1/2(2.5*7) عدد 162,225
93 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”2.1/2(3*7) عدد 162,225
94 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”2.1/2(4*7) عدد 162,225
95 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2*”2.1/2(5*7) عدد 162,225
96 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2*”2.1/2(6*7) عدد 162,225
97 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”3(2*8) عدد 248,745
98 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”3(2.5*8) عدد 248,745
99 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”3(3*8) عدد 248,745
100 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”3(4*8) عدد 248,745
101 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2*”3(5*8) عدد 248,745
102 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2*”3(6*8) عدد 248,745
103 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2*”3(7*8) عدد 248,745
104 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”4(2*10) عدد 324,450
105 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”4(2.5*10) عدد 324,450
106 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”4(3*10) عدد 324,450
107 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”4(4*10) عدد 324,450
108 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2*”4(5*10) عدد 324,450
109 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2*”4(6*10) عدد 324,450
110 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2*”4(7*10) عدد 324,450
111 سه راه تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3*”4(8*10) عدد 324,450
112 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”3/4(2*2.5) عدد 8,652
113 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”1(2*3) عدد 12,978
114 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”1(2.5*3) عدد 12,978
115 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”1.1/4(2*4) عدد 22,712
116 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”1.1/4(2.5*4) عدد 22,712
117 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”1.1/4(3*4) عدد 22,712
118 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”1.1/2(2*5) عدد 25,988
119 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”1.1/2(2.5*5) عدد 25,988
120 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”1.1/2(3*5) عدد 25,988
121 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”1.1/2(4*5) عدد 25,988
122 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”2(2*6) عدد 41,097
123 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”2(2.5*6) عدد 41,097
124 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”2(3*6) عدد 41,097
125 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”2(4*6) عدد 41,097
126 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2*”2(5*6) عدد 41,097
127 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”2.1/2(2*7) عدد 59,483
128 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”2.1/2(2.5*7) عدد 59,483
129 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”2.1/2(3*7) عدد 59,483
130 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”2.1/2(4*7) عدد 59,483
131 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2*”2.1/2(5*7) عدد 59,483
132 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2*”2.1/2(6*7) عدد 59,483
133 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”3(2*8) عدد 91,928
134 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”3(2.5*8) عدد 91,928
135 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”3(3*8) عدد 91,928
136 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”3(4*8) عدد 91,928
137 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2*”3(5*8) عدد 91,928
138 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2*”3(6*8) عدد 91,928
139 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2*”3(7*8) عدد 91,928
140 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1/2*”4(2*10) عدد 183,855
141 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3/4*”4(2.5*10) عدد 183,855
142 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1*”4(3*10) عدد 183,855
143 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4*”4(4*10) عدد 183,855
144 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2*”4(5*10) عدد 183,855
145 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2*”4(6*10) عدد 183,855
146 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2*”4(7*10) عدد 183,855
147 تبدیل گالوانیزه مک MECH چین “3*”4(8*10) عدد 183,855
148 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “1/2(2) عدد 4,862
149 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “3/4(2.5) عدد 7,571
150 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “1(3) عدد 12,978
151 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “1.1/4(4) عدد 14,170
152 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “1.1/2(5) عدد 22,733
153 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “2(6) عدد 38,934
154 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “2.1/2(7) عدد 61,646
155 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “3(8) عدد 129,780
156 درپوش گالوانیزه مک MECH چین “4(10) عدد 183,860

 

 

 

 

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو گالوانیزه چین “1/2 عدد 6,300
2 زانو گالوانیزه چین “3/4 عدد 8,400
3 زانو گالوانیزه چین “1 عدد 13,650
4 زانو گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 18,900
5 زانو گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 29,400
6 زانو گالوانیزه چین “2 عدد 40,950
7 زانو گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 60,900
8 زانو گالوانیزه چین “3 عدد 81,900
9 زانو گالوانیزه چین “4 عدد 178,500
10 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “1/2 عدد 8,925
11 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “3/4 عدد 9,975
12 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “1 عدد 14,700
13 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 21,000
14 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 33,600
15 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “2 عدد 45,150
16 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 73,500
17 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “3 عدد 89,250
18 زانو 45 درجه گالوانیزه چین “4 عدد 294,000
19 سه راه گالوانیزه چین “1/2 عدد 8,925
20 سه راه گالوانیزه چین “3/4 عدد 13,125
21 سه راه گالوانیزه چین “1 عدد 18,900
22 سه راه گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 30,450
23 سه راه گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 40,950
24 سه راه گالوانیزه چین “2 عدد 57,750
25 سه راه گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 94,500
26 سه راه گالوانیزه چین “3 عدد 126,000
27 سه راه گالوانیزه چین “4 عدد 231,000
28 چپقی گالوانیزه چین “1/2 عدد 6,615
29 چپقی گالوانیزه چین “3/4 عدد 9,975
30 چپقی گالوانیزه چین “1 عدد 13,650
31 چپقی گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 23,100
32 چپقی گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 34,650
33 چپقی گالوانیزه چین “2 عدد 52,500
34 چپقی گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 68,250
35 چپقی گالوانیزه چین “3 عدد 94,500
36 چپقی گالوانیزه چین “4 عدد 262,500
37 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “1/2 عدد 4,725
38 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “3/4 عدد 8,400
39 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “1 عدد 9,975
40 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 13,650
41 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 18,900
42 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “2 عدد 28,350
43 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 47,250
44 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “3 عدد 68,250
45 بوشن معمولی لبه دار گالوانیزه چین “4 عدد 115,500
46 مهره ماسوره گالوانیزه چین “1/2 عدد 13,650
47 مهره ماسوره گالوانیزه چین “3/4 عدد 21,000
48 مهره ماسوره گالوانیزه چین “1 عدد 26,250
49 مهره ماسوره گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 42,000
50 مهره ماسوره گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 52,500
51 مهره ماسوره گالوانیزه چین “2 عدد 79,800
52 مهره ماسوره گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 120,750
53 مهره ماسوره گالوانیزه چین “3 عدد 173,250
54 مهره ماسوره گالوانیزه چین “4 عدد 294,000
55 روپیچ گالوانیزه چین “1/2 عدد 5,250
56 روپیچ گالوانیزه چین “3/4 عدد 8,400
57 روپیچ گالوانیزه چین “1 عدد 13,650
58 روپیچ گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 21,000
59 روپیچ گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 29,400
60 روپیچ گالوانیزه چین “2 عدد 33,100
61 روپیچ گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 68,250
62 روپیچ گالوانیزه چین “3 عدد 94,500
63 روپیچ گالوانیزه چین “4 عدد 189,000
64 مغزی گالوانیزه چین “1/2 عدد 4,200
65 مغزی گالوانیزه چین “3/4 عدد 6,300
66 مغزی گالوانیزه چین “1 عدد 9,450
67 مغزی گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 13,650
68 مغزی گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 18,900
69 مغزی گالوانیزه چین “2 عدد 26,250
70 مغزی گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 47,250
71 مغزی گالوانیزه چین “3 عدد 52,500
72 مغزی گالوانیزه چین “4 عدد 102,900
73 درپوش گالوانیزه چین “1/2 عدد 2,153
74 درپوش گالوانیزه چین “3/4 عدد 3,675
75 درپوش گالوانیزه چین “1 عدد 5,040
76 درپوش گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 13,650
77 درپوش گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 13,650
78 درپوش گالوانیزه چین “2 عدد 15,750
79 درپوش گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 26,250
80 درپوش گالوانیزه چین “3 عدد 36,750
81 درپوش گالوانیزه چین “4 عدد 46,200
82 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “1/2 عدد 6,300
83 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “3/4 عدد 9,450
84 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “1 عدد 13,650
85 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “1.1/4 عدد 15,750
86 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “1.1/2 عدد 31,500
87 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “2 عدد 47,250
88 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “2.1/2 عدد 68,250
89 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “3 عدد 99,750
90 چپقی 45 درجه گالوانیزه چین “4 عدد 210,000
91 تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”3/4 عدد 4,200
92 تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”1 عدد 6,300
93 تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”1 عدد 6,300
94 تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”1.1/4 عدد 13,125
95 تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”1.1/4 عدد 13,125
96 تبدیل گالوانیزه چین “1*”1.1/4 عدد 13,125
97 تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”1.1/2 عدد 15,800
98 تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”1.1/2 عدد 15,800
99 تبدیل گالوانیزه چین “1*”1.1/2 عدد 15,800
100 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”1.1/2 عدد 14,700
101 تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”2 عدد 26,500
102 تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”2 عدد 26,500
103 تبدیل گالوانیزه چین “1*”2 عدد 29,500
104 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”2 عدد 29,500
105 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/2*”2 عدد 29,500
106 تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”2.1/2 عدد 58,000
107 تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”2.1/2 عدد 58,000
108 تبدیل گالوانیزه چین “1*”2.1/2 عدد 58,000
109 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”2.1/2 عدد 63,000
110 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/2*”2.1/2 عدد 63,000
111 تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”3 عدد 53,000
112 تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”3 عدد 63,000
113 تبدیل گالوانیزه چین “1*”3 عدد 69,000
114 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”3 عدد 69,000
115 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/2*”3 عدد 69,000
116 تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”4 عدد 115,500
117 تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”4 عدد 115,500
118 تبدیل گالوانیزه چین “1*”4 عدد 115,500
119 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”4 عدد 115,500
120 تبدیل گالوانیزه چین “1.1/2*”4 عدد 115,500
121 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”3/4 عدد 13,650
122 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”1 عدد 18,900
123 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”1 عدد 18,900
124 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”1.1/4 عدد 42,000
125 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”1.1/4 عدد 42,000
126 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1*”1.1/4 عدد 42,000
127 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”1.1/2 عدد 47,250
128 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”1.1/2 عدد 47,250
129 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1*”1.1/2 عدد 47,250
130 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”1.1/2 عدد 47,250
131 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”2 عدد 89,250
132 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”2 عدد 89,250
133 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1*”2 عدد 89,250
134 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”2 عدد 89,250
135 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/2*”2 عدد 89,250
136 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”2.1/2 عدد 99,750
137 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”2.1/12 عدد 99,750
138 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1*”2.1/2 عدد 99,750
139 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”2.1/2 عدد 99,750
140 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/2*”2.1/2 عدد 99,750
141 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “2*”2.1/2 عدد 99,750
142 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”3 عدد 126,000
143 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”3 عدد 126,000
144 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1*”3 عدد 126,000
145 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”3 عدد 126,000
146 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/2*”3 عدد 126,000
147 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “2*”3 عدد 126,000
148 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “2.1/2*”3 عدد 126,000
149 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1/2*”4 عدد 241,500
150 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “3/4*”4 عدد 241,500
151 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1*”4 عدد 241,500
152 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/4*”4 عدد 241,500
153 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “1.1/2*”4 عدد 241,500
154 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “2*”4 عدد 241,500
155 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “2.1/2*”4 عدد 241,500
156 سه راه تبدیل گالوانیزه چین “3*”4 عدد 241,500

 

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 فلنج توپیچ گالوانیزه 1 عدد 74,000
2 فلنج توپیچ گالوانیزه 1.1/4 عدد 105,000
3 فلنج توپیچ گالوانیزه 1.1/2 عدد 112,500
4 فلنج توپیچ گالوانیزه 2 عدد 126,000
5 فلنج توپیچ گالوانیزه 2.1/2 عدد 136,500
6 فلنج توپیچ گالوانیزه 3 عدد 168,000
7 فلنج توپیچ گالوانیزه 4 عدد 189,000
8 فلنج توپیچ گالوانیزه 5 عدد 231,000
9 فلنج توپیچ گالوانیزه 6 عدد 283,500

 

اعطای نمایندگی اتصالات گالوانیزه,پخش کننده اتصالات گالوانیزه,تولید اتصالات گالوانیزه,تولید کننده اتصالات گالوانیزه,خرید اتصالات گالوانیزه,  اتصالات گالوانیزه چیست,اتصالات گالوانیزه شکیل,شرکت اتصالات گالوانیزه ,شکیل ترین اتصالات گالوانیزه,فروش اتصالات گالوانیزه,فروش اتصالات گالوانیزه در تهران,فروش اتصالات گالوانیزه در شمال,فروش اتصالات گالوانیزه در ایران,فروشگاه اتصالات گالوانیزه ,فیلم اتصالات گالوانیزه,قیمت اتصالات گالوانیزه,کارخانه اتصالات گالوانیزه,گروه صنعتی اتصالات گالوانیزه,نمایندگی اتصالات گالوانیزه,وارد کننده اتصالات گالوانیزه,خرید اتصالات گالوانیزه, لیستقیمت, لیست قیمت اتصالات گالوانیزه, فروش اتصالات گالوانیزه در اصفهان,

 

اتصالات گالوانیزه,نماینده اتصالات گالوانیزه ,55589626-021,نمایندگی اتصالات گالوانیزه,پخش کننده اتصالات گالوانیزه,تولید اتصالات گالوانیزه,تولید کننده

021-55589626,09121499622

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *