شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی,پخش کننده شیرآلات صنعتی,تولید شیرآلات صنعتی,تولید کننده شیرآلات صنعتی,خرید شیرآلات صنعتی,  شیرآلات صنعتی چیست,شیرآلات صنعتی شکیل,شرکت شیرآلات صنعتی ,شکیل ترین شیرآلات صنعتی,فروش شیرآلات صنعتی,فروش شیرآلات صنعتی در تهران,فروش شیرآلات صنعتی در شمال,فروش شیرآلات صنعتی در ایران,فروشگاه شیرآلات صنعتی ,فیلم شیرآلات صنعتی,قیمت شیرآلات صنعتی,کارخانه شیرآلات صنعتی,گروه صنعتی شیرآلات صنعتی,نمایندگی شیرآلات صنعتی,وارد کننده شیرآلات صنعتی,خرید شیرآلات صنعتی, لیستقیمت, لیست قیمت شیرآلات صنعتی, فروش شیرآلات صنعتی در اصفهان,

 

شیرآلات صنعتی,نماینده شیرآلات صنعتی ,55589626-021,نمایندگی شیرآلات صنعتی,پخش کننده شیرآلات صنعتی,تولید شیرآلات صنعتی,تولید کننده

 

021-55589626,09121499622

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “1.1/2 عدد 2,200,000
2 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/2 عدد 2,640,000
3 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “2 عدد 2,442,000
4 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 2,915,000
5 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “2.1/2 عدد 2,750,000
6 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 3,300,000
7 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “3 عدد 3,162,500
8 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 3,795,000
9 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “4 عدد 3,520,000
10 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 4,224,000
11 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “5 عدد 4,620,000
12 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 5,500,000
13 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “6 عدد 5,720,000
14 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 6,864,000
15 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “8 عدد 8,745,000
16 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 10,494,000
17 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “10 عدد 13,750,000
18 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 16,445,000
19 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “12 عدد 20,240,000
20 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 21,450,000
21 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “14 عدد 31,240,000
22 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 34,925,000
23 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “16 عدد 36,025,000
24 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 41,800,000
25 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN10 “18 عدد 50,600,000
26 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “18 عدد 59,400,000
27 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا PN16 “20 عدد 68,200,000
28 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/2 عدد 2,035,000
29 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 2,145,000
30 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 2,530,000
31 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 2,915,000
32 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 3,575,000
33 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 4,675,000
34 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 5,830,000
35 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 9,020,000
36 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 12,100,000
37 شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 17,600,000
38 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 1,787,500
39 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 2,464,000
40 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 3,080,000
41 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 3,575,000
42 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 5,087,500
43 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 6,462,500
44 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 10,312,500
45 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 15,125,000
46 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 19,635,000
47 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 29,568,000
48 شیر یکطرفه لولایی وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 35,475,000
49 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “1/2 عدد 1,430,000
50 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “3/4 عدد 1,430,000
51 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “1 عدد 1,485,000
52 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/4 عدد 1,562,000
53 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/2 عدد 1,925,000
54 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 2,310,000
55 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 3,080,000
56 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 3,740,000
57 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 4,400,000
58 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 7,150,000
59 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 9,900,000
60 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 17,050,000
61 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 27,500,000
62 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 33,000,000
63 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 60,500,000
64 شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 71,500,000
65 شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 6,050,000
66 شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 7,562,500
67 شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 9,075,000
68 شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 10,521,500
69 شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 12,034,000
70 شیر یکطرفه ویفری وگ ایران بی همتا PN16 “18 عدد 13,436,500
71 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 2,145,000
72 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 2,956,800
73 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 3,696,000
74 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 4,290,000
75 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 6,105,000
76 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 7,755,000
77 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 12,375,000
78 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 18,150,000
79 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 23,562,000
80 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 35,481,600
81 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 42,570,000
82 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 2,145,000
83 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 2,956,800
84 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 3,696,000
85 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 4,290,000
86 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 6,105,000
87 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 7,755,000
88 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 12,375,000
89 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 18,150,000
90 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 23,562,000
91 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 35,481,600
92 شیر یکطرفه فنردار ضربه قوچ گیر وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 42,570,000
93 شیر صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16 “1/2 عدد 275,000
94 شیر صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16 “3/4 عدد 275,000
95 شیر صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16 “1 عدد 352,000
96 شیر صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/4 عدد 495,000
97 شیر صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/2 عدد 605,000
98 شیر صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 825,000
99 شیر صافی دنده ای وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 1,012,000
100 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 1,430,000
101 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 1,705,000
102 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 2,145,000
103 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 2,673,000
104 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 3,872,000
105 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 4,774,000
106 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 7,854,000
107 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 11,165,000
108 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 13,640,000
109 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 19,910,000
110 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 22,770,000
111 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “18 عدد 28,462,500
112 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “20 عدد 34,155,000
113 شیر صافی فلنجدار(توری گالوانیزه) وگ ایران بی همتا PN16 “24 عدد 39,842,000
114 شیر سوپاپی 90 درجه وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/4 عدد 1,705,000
115 شیر سوپاپی 90 درجه وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/2 عدد 2,090,000
116 شیر سوپاپی 90 درجه وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 2,530,000
117 شیر سوپاپی 90 درجه وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 3,300,000
118 شیر سوپاپی 90 درجه وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 4,070,000
119 شیر سوپاپی 90 درجه وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 4,840,000
120 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “1/2 عدد 1,430,000
121 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “3/4 عدد 1,430,000
122 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “1 عدد 1,485,000
123 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/4 عدد 1,562,000
124 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “1.1/2 عدد 1,925,000
125 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 2,310,000
126 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 3,080,000
127 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 3,740,000
128 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 4,400,000
129 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 7,150,000
130 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 9,900,000
131 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 17,050,000
132 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 27,500,000
133 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 33,000,000
134 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 60,500,000
135 شیر سوپاپی صاف وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 71,500,000
136 شیر فشارشکن وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 4,400,000
137 شیر فشارشکن وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 5,500,000
138 شیر فشارشکن وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 6,600,000
139 شیر فشارشکن وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 9,350,000
140 شیر فشارشکن وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 11,000,000
141 شیر فشارشکن وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 18,150,000
142 شیر فشارشکن وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 29,150,000
143 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 4,180,000
144 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “2.1/2 عدد 4,950,000
145 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 5,720,000
146 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 6,270,000
147 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “5 عدد 9,625,000
148 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 11,880,000
149 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 19,580,000
150 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 30,030,000
151 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 35,640,000
152 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 63,250,000
153 شیر شناور وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 74,250,000
154 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 2,200,000
155 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 2,420,000
156 شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 2,750,000
157 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 3,025,000
158 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 3,575,000
159 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 4,180,000
160 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 5,445,000
161 شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 6,985,000
162 شیر تخلیه هوا دو روزنه وگ ایران بی همتا PN16 “2 عدد 3,685,000
163 شیر تخلیه هوا دو روزنه وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 4,235,000
164 شیر تخلیه هوا دو روزنه وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 5,335,000
165 شیر تخلیه هوا دو روزنه وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 6,545,000
166 شیر تخلیه هوا دو روزنه وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 8,745,000
اعطای نمایندگی شیرآلات صنعتی,پخش کننده شیرآلات صنعتی,تولید شیرآلات صنعتی,تولید کننده شیرآلات صنعتی,خرید شیرآلات صنعتی,  شیرآلات صنعتی چیست,شیرآلات صنعتی شکیل,شرکت شیرآلات صنعتی ,شکیل ترین شیرآلات صنعتی,فروش شیرآلات صنعتی,فروش شیرآلات صنعتی در تهران,فروش شیرآلات صنعتی در شمال,فروش شیرآلات صنعتی در ایران,فروشگاه شیرآلات صنعتی ,فیلم شیرآلات صنعتی,قیمت شیرآلات صنعتی,کارخانه شیرآلات صنعتی,گروه صنعتی شیرآلات صنعتی,نمایندگی شیرآلات صنعتی,وارد کننده شیرآلات صنعتی,خرید شیرآلات صنعتی, لیستقیمت, لیست قیمت شیرآلات صنعتی, فروش شیرآلات صنعتی در اصفهان,

 

شیرآلات صنعتی,نماینده شیرآلات صنعتی ,55589626-021,نمایندگی شیرآلات صنعتی,پخش کننده شیرآلات صنعتی,تولید شیرآلات صنعتی,تولید کننده

 

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 3,520,000
2 شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 3,960,000
3 شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا PN16 “3 عدد 21,450,000
4 شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا PN16 “4 عدد 21,450,000
5 شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا PN16 “6 عدد 22,000,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “2 عدد 935,000
2 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “2.1/2 عدد 1,320,000
3 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “3 عدد 1,540,000
4 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “4 عدد 1,870,000
5 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “5 عدد 2,420,000
6 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “6 عدد 3,300,000
7 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “8 عدد 4,290,000
8 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “10 عدد 5,500,000
9 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “12 عدد 5,830,000
10 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “14 عدد 8,800,000
11 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “16 عدد 11,550,000
12 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “18 عدد 13,200,000
13 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “20 عدد 14,300,000
14 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “24 عدد 18,150,000
15 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “28 عدد 24,200,000
16 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “32 عدد 30,800,000
17 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “36 عدد 35,200,000
18 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN10 “40 عدد 41,800,000
19 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “8 عدد 4,730,000
20 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “10 عدد 6,270,000
21 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “12 عدد 7,260,000
22 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “14 عدد 10,120,000
23 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “16 عدد 13,200,000
24 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “18 عدد 15,400,000
25 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “20 عدد 18,700,000
26 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “24 عدد 25,850,000
27 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “28 عدد 31,900,000
28 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “32 عدد 38,500,000
29 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “36 عدد 40,700,000
30 قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا PN16 “40 عدد 55,000,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 2 عدد 380,000
2 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 2.1/2 عدد 450,000
3 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 3 عدد 550,000
4 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 4 عدد 700,000
5 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 5 عدد 980,000
6 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 6 عدد 1,200,000
7 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 8 عدد 1,900,000
8 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 10 عدد 3,850,000
9 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 12 عدد 5,800,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 2 عدد 990,000
2 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 2.1/2 عدد 1,090,000
3 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 3 عدد 1,190,000
4 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 4 عدد 1,490,000
5 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 5 عدد 1,690,000
6 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 6 عدد 1,990,000
7 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 8 عدد 3,900,000
8 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 10 عدد 5,500,000
9 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR عدد 7,600,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 2 عدد 545,000
2 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 2.1/2 عدد 665,000
3 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 3 عدد 884,000
4 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 4 عدد 1,110,000
5 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 5 عدد 1,564,000
6 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 6 عدد 2,394,000
7 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 8 عدد 3,890,000
8 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 10 عدد 6,400,000
9 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 12 عدد 8,400,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 2 عدد 1,330,000
2 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 2.1/2 عدد 1,395,000
3 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 3 عدد 1,910,000
4 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 4 عدد 2,198,000
5 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 5 عدد 2,390,000
6 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 6 عدد 3,790,000
7 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 8 عدد 5,450,000
8 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 10 عدد 7,580,000
9 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل گروپ استار PN16, داکتیل نشکن ,لاستیک EPDM,NBR 12 عدد 9,990,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 2 عدد 3,650,000
2 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 2.1/2 عدد 4,200,000
3 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 3 عدد 5,110,000
4 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 4 عدد 6,440,000
5 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 5 عدد 8,680,000
6 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 6 عدد 12,600,000
7 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 8 عدد 15,400,000
8 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 10 عدد 23,800,000
9 شیر پروانه ای سیت استیل گیربکسی گروپ استار کلاس 150 12 عدد 34,300,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 2 عدد 500,000
2 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 2.1/2 عدد 600,000
3 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 3 عدد 700,000
4 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 4 عدد 800,000
5 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 5 عدد 1,200,000
6 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 6 عدد 1,600,000
7 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 8 عدد 1,980,000
8 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 10 عدد 3,980,000
9 شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم فرازآب 12 عدد 5,980,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 2 عدد 1,100,000
2 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 2.1/2 عدد 1,200,000
3 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 3 عدد 1,300,000
4 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 4 عدد 1,600,000
5 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 5 عدد 1,800,000
6 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 6 عدد 2,100,000
7 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 8 عدد 3,950,000
8 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 10 عدد 5,600,000
9 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک کروم فرازآب 12 عدد 7,600,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 2 عدد 560,000
2 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 2.1/2 عدد 700,000
3 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 3 عدد 900,000
4 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 4 عدد 1,150,000
5 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 5 عدد 1,600,000
6 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 6 عدد 2,400,000
7 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 8 عدد 3,900,000
8 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 10 عدد 6,400,000
9 شیر پروانه ای اهرمی دیسک استیل فرازآب 12 عدد 8,400,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 2 عدد 1,330,000
2 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 2.1/2 عدد 1,395,000
3 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 3 عدد 1,910,000
4 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 4 عدد 2,198,000
5 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 5 عدد 2,390,000
6 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 6 عدد 3,790,000
7 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 8 عدد 5,450,000
8 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 10 عدد 7,580,000
9 شیر پروانه ای گیربکسی دیسک استیل فرازآب 12 عدد 9,990,000

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *