لوله سیاه بدون درز رده 40 اهواز

لوله سیاه بدون درز

لوله سیاه بدون درز

لوله فولادی سیاه بدون درز رده 40 اهواز

لوله فولادی سیاه بدون درز یکی از پرمصرف ترین تجهیزات مورد استفاده در خطوط انتقال گاز ، آب ، نفت ، هوا ، در صنایع نفت ، گاز پتروشیمی ، نیروگاهی ، آبرسانی ، آب و فاضلاب و …. می باشد.

این شرکت واردکننده و توزیع کننده انواع لوله فولادی سیاه بدون درز در سایزهای مختلف و ضخامت های استاندارد آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به صنایع مختلف اعلام میدارد.

ارائه انواع لوله فولادی سیاه بدون درز :

 • لوله فولادی مانیسمان ( لوله های فولادی بدون درز )
 • لوله فولادی گالوانیزه ( لوله های فولادی گالوانیزه گرم ، لوله فولادی گالوانیزه سرد )
 • لوله فولادی برق (انواع لوله های فولادی برق )
 • لوله فولادی اسپیرال ( لوله های فولادی اسپیرال گاز ، لوله فولادی erw )
 • لوله فولادی درزدار ( لوله های فولادی سیاه درزدار )

ارائه دهنده لوله فولادی با برندهای :

 • لوله فولادی ساوه (لوله های گالوانیزه ساوه ، لوله های درز مستقیم ساوه )
 • لوله فولادی سپاهان (لوله های گازی سپاهان ، لوله های سپاهان api )
 • لوله فولادی سدید (لوله سدید ، لوله های اسپیرال سدید )
 • لوله فولادی اروپایی( لوله های فولادی میتال اسپانیا ، لوله های فولادی توبوس )
 • لوله فولادی چینی (لوله های فولادی چینی در وندور )
 • لوله فولادی روسی (لوله های کربن استیل روسی ، لوله های فولادی رومانی )
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 7.6 کیلوگرم “1/2 شاخه 250,000
2 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 10 کیلوگرم “3/4 شاخه 315,000
3 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 14 کیلوگرم “1 شاخه 325,000
4 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 18 کیلوگرم “1.1/4 شاخه 455,000
5 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 22 کیلوگرم “1.1/2 شاخه 510,000
6 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 33 کیلوگرم “2 شاخه 680,000
7 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 37 کیلوگرم “2.1/2 شاخه 920,000
8 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 46 کیلوگرم “3 شاخه 1,180,000
9 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 67 کیلوگرم “4 شاخه 1,650,000
10 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 100 کیلوگرم “5 شاخه 2,560,000
11 لوله بدون درز رده 20 اهواز هر شاخه 145 کیلوگرم “6 شاخه 3,550,000
ر کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 7.6 کیلوگرم “1/2 شاخه 270,000
2 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 10.2 کیلوگرم “3/4 شاخه 325,000
3 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 15 کیلوگرم “1 شاخه 395,000
4 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 19 کیلوگرم “1.1/4 شاخه 560,000
5 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 24 کیلوگرم “1.1/2 شاخه 650,000
6 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 34 کیلوگرم “2 شاخه 840,000
7 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 51 کیلوگرم “2.1/2 شاخه 1,380,000
8 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 69 کیلوگرم “3 شاخه 1,820,000
9 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 100 کیلوگرم “4 شاخه 2,680,000
10 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 130 کیلوگرم “5 شاخه 3,400,000
11 لوله بدون درز رده 40 اهواز هر شاخه 168 کیلوگرم “6 شاخه 4,350,000
ر کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 7 کیلوگرم “1/2 شاخه 175,000
2 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 9 کیلوگرم “3/4 شاخه 235,000
3 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 13 کیلوگرم “1 شاخه 290,000
4 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 16 کیلوگرم “1.1/4 شاخه 370,000
5 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 19 کیلوگرم “1.1/2 شاخه 420,000
6 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 25 کیلوگرم “2 شاخه 570,000
7 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 37 کیلوگرم “2.1/2 شاخه 780,000
8 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 51 کیلوگرم “3 شاخه 1,020,000
9 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 73 کیلوگرم “4 شاخه 1,620,000
10 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 100 کیلوگرم “5 شاخه 2,490,000
11 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 135 کیلوگرم “6 شاخه 3,480,000
12 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 200 کیلوگرم “8 شاخه 5,500,000
13 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 252 کیلوگرم “10 شاخه 6,500,000
14 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 300 کیلوگرم “12 شاخه 8,800,000
15 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 420 کیلوگرم “14 شاخه 10,300,000
16 لوله بدون درز رده 20 چین هر شاخه 470 کیلوگرم “16 شاخه 18,200,000
ر کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 7.6 کیلوگرم “1/2 شاخه 188,000
2 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 10.2 کیلوگرم “3/4 شاخه 258,000
3 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 15 کیلوگرم “1 شاخه 330,000
4 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 19 کیلوگرم “1.1/4 شاخه 440,000
5 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 24 کیلوگرم “1.1/2 شاخه 530,000
6 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 34 کیلوگرم “2 شاخه 730,000
7 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 51 کیلوگرم “2.1/2 شاخه 1,180,000
8 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 69 کیلوگرم “3 شاخه 1,580,000
9 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 100 کیلوگرم “4 شاخه 2,280,000
10 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 130 کیلوگرم “5 شاخه 3,200,000
11 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 168 کیلوگرم “6 شاخه 4,200,000
12 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 255 کیلوگرم “8 شاخه 6,600,000
13 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 360 کیلوگرم “10 شاخه 9,300,000
14 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 480 کیلوگرم “12 شاخه 14,800,000
15 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 570 کیلوگرم “14 شاخه 15,950,000
16 لوله بدون درز رده 40 چین هر شاخه 750 کیلوگرم “16 شاخه 24,500,000
ر کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 10 کیلوگرم “1/2 شاخه 262,000
2 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 13 کیلوگرم “3/4 شاخه 350,000
3 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 19 کیلوگرم “1 شاخه 480,000
4 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 24 کیلوگرم “1.1/4 شاخه 820,000
5 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 30 کیلوگرم “1.1/2 شاخه 980,000
6 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 46 کیلوگرم “2 شاخه 1,180,000
7 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 70 کیلوگرم “2.1/2 شاخه 2,350,000
8 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 90 کیلوگرم “3 شاخه 3,030,000
9 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 130 کیلوگرم “4 شاخه 3,400,000
10 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 150 کیلوگرم “5 شاخه 5,400,000
11 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 250 کیلوگرم “6 شاخه 6,700,000
12 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 380 کیلوگرم “8 شاخه 10,800,000
13 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 580 کیلوگرم “10 شاخه 15,800,000
14 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 810 کیلوگرم “12 شاخه 23,800,000
15 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 890 کیلوگرم “14 شاخه 26,700,000
16 لوله بدون درز رده 80 چین هر شاخه 1250 کیلوگرم “16 شاخه 42,000,000
ر کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 11.6 کیلوگرم “1/2 شاخه 360,000
2 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 17.2 کیلوگرم “3/4 شاخه 520,000
3 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 25 کیلوگرم “1 شاخه 850,000
4 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 33 کیلوگرم “1.1/4 شاخه 1,080,000
5 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 43 کیلوگرم “1.1/2 شاخه 1,450,000
6 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 66 کیلوگرم “2 شاخه 2,100,000
7 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 90 کیلوگرم “2.1/2 شاخه 3,050,000
8 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 130 کیلوگرم “3 شاخه 4,250,000
9 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 190 کیلوگرم “4 شاخه 6,290,000
10 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 300 کیلوگرم “5 شاخه 9,950,000
11 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 405 کیلوگرم “6 شاخه 13,300,000
12 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 665 کیلوگرم “8 شاخه 22,000,000
13 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 1030 کیلوگرم “10 شاخه 37,200,000
14 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 1430 کیلوگرم “12 شاخه 51,600,000
15 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 1690 کیلوگرم “14 شاخه 60,000,000
16 لوله بدون درز رده 160 چین هر شاخه 2190 کیلوگرم “16 شاخه 78,800,000

جهت دسترسی به به روز ترین قیمت و اطلاعات فنی مربوط به لوله فولادی سیاه بدون درز با کارشناسان فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.55589626-021 , 622-99-14-0912

لوله فولادی سیاه بدون درز ، لوله سیاه بدون درز  آب, تهیه و توزیع انواع لوله فولادی، لوله آب، لوله گاز، لوله سیاه بدون درز ، لوله صنعتی، لوله سیاه بدون درز

اعطای نمایندگی لوله سیاه بدون درز ,پخش کننده لوله سیاه بدون درز ,تولید لوله سیاه بدون درز ,تولید کننده لوله سیاه بدون درز ,خرید لوله سیاه بدون درز ,  لوله سیاه بدون درز  چیست,لوله سیاه بدون درز  شکیل,شرکت لوله سیاه بدون درز  ,فروش لوله سیاه بدون درز  در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *