اتصالات سیاه درزدار

اتصالات سیاه درزدار

اتصالات سیاه درزدار اتصالات سیاه درزدار اتصالات سیاه درزدار اتصالات سیاه # کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال) 1 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2 عدد 7,000 2 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4 عدد 9,000 3 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1 عدد 15,000 4 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4 عدد 20,000 5 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و ...